Puhurcu

Batı Anadolu’da yakın zamanlara kadar göçebe yaşayan 40-50 çadırlık bir Afşar topluluğu. Bunlarla ilgili Rahmetli Beşir Önder’de bilgiler vardı ki elimizdedir.

Yaşar Kemal’in romanına konu olan İnce Memet’in ağıtında da Puhurculardan bahsedilir. Ağıt şöyledir; 

Puhurcular bölük bölük geldiler
Bak göksümü delik delik deldiler
Ak kağıt üstüne resmim aldılar
Kahpe felek değirmenin döndümü
Döne döne sıran bize geldi mi?

Puhurcular atar atar vuramaz
İnce Memet dumanından duramaz
Kalk gidelim bura bize yaramaz
Kahpe felek değirmenin döndümü
Döne döne sıran bize geldi mi?

İç-El, Teke, Alanya ve Aydın’da ise Puhurlu adında bir cemaat vardır ki aynı obadır. Ayrıca Maraş’ta Buğurcuklu adlı bir oba gözüküyor.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes