Pekmezli Avşarı

Gündüzlü Avşarı obasıdır. 1520’de 7 hane, 1526’da 10 hane olan Pekmezliler, 1536’da iki şubeye ayrılmış olup Halep’in doğusunda bulunan bölümü 6 nefer, Şam’da bulunan diğeri ise 10 neferdi. Pekmezlilerin, kuzeye doğru göç ettikleri anlaşılıyor. Nitekim Maraş Yörükleri arasında adı geçiyor.

Sonradan İfraz-ı Dulkadır Türkmenleri arasında görülen Pekmezli Avşarı, 1725 yılında bir takım cemaatlerle Adana’da bulunan Kurtkulağı’na iskan edildi. Onlar, iskandan kaçıp Karaman, Kütahya, Bursa, İç-El, Aydın ve Saruhan taraflarına gittilerse de tekrar Çukurova’ya getirildiler.

Batı Anadolu’da kalan bölükleri ise Salmanlı Avşarı’nın bir obasını oluşturarak 1700’lerin başında Afyon ve civarına yerleştirildi. Pekmezli Avşarı belgelere göre Ankara, Aydın, Biga, Bolu, Bursa, Çankırı, Hamid, İç-El, K. Sahip, Karaman, Karası, Kütahya, Maraş, Muğla, Saruhan ve Teke’de yerleşmiştir.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes