Paşa-Oğlu (Paşalı)

Sis Avşarı obalarındandır. Sis bölgesinde 1519’da 22 hane, 1540 akça hasıl, 1523-4’te 15 hane, 6 mücerret, 16 kürekçi, 2 sipahi, 1160 akça hasıl, 1525-6’da 25 hane, 6 mücerret, 1034 akça hasıl, 1536-7’de padişah haslarına dahil edilmiş ve 22 hane, 14 mücerret, 13 kürekçi, 1006 akça hasılı olup Alınavermez mezrasında ziraat yapıyordu.

Paşalı adını taşıyan diğer kolu da Ahugöz mezrasında ziraat yapıyor ve 1519’da 8 hane, 560 akça hasıla sahip bulunuyordu. 1523-4’te 10 hane, 720 akça hasıl, 1525-6’da 8 hane, 318 akça hasıl, 1536-7’de ise 9 hane, 3 mücerret, 500 akça hasılı vardı.

Sis bölgesindeki Paşalılardan bazı bölükler Kastamonu’nun Azdavay’da yerleşmiş, bir kısmı Balkanlar’a gönderilerek Niğbolu’nun Hezargrat kazasında iskan edilmiştir.

Paşalılardan bir başka bölük ise 1500’lerde Sis’ten göç edip Kayseri’ye gelmiştir. 1522’de 20 nefer, 1543’te 12 hane, 1584’te ise Beğdili köyünde 11 hane 10 mücerret, Yüreğir köyünde 15 hane 16 mücerret, Kozluca’da 16 hane 4 mücerret, Eyimli’de 11 hane 8 mücerret olmak üzere 53 hane 38 mücerret nüfusa sahip idi. Katrı ve Canbaz kışlaklarını tasarruf ediyorlardı. Eyimli ve Yüreğil halen Kayseri’nin merkez köylerinden olup Paşalı cemaatinden olduklarını bilmektedirler.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes