Nazar Kethüda

Beylikli Avşarı obası. Yalnızca 1526 tahririnde adı geçiyor. Bu tarihte 48 haneydi. Bunlardan bazı bölüklerin Maraş civarında bulundukları anlaşılıyor.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes