Kucur / Koçur Avşarı

Mardin ve Diyarbakır’da yerleşen bir Afşar oymağı. Kucurlar bu bölgenin büyük aşiretlerinden olan Milli Kebir (Türkmen’dir) aşiretine tabi olmuşlardır (Milli aşiretine mensup kişiler arasında adı Avşar olan şahıslara rastlanması bunların varlığıyla alakalıdır).

Cihanbeyli aşiretine bağlı Koyun-Oğlu adlı Kürt obaları da bu Avşarlardan gelmedir. Koçur-Zade diye anılan (yani Kucur soyundan) Koyun-Oğlu İbrahim, Arapkir ve Çemişkezek’te, Koyun-Oğlu (Uşakları) ise Antakya, Arapkir, Çemişkezek, Diyarbakır, Harput ve Kızılçayır, Karaman, Keban, Konya, Malatya, Maraş, Rakka ve Sivas’ta yerleşmiştir.

Kucur Avşarı, Rakka ve Belih nehri boylarında iskana tabi tutulan aşiretlerdendi. 1703 yılında Belih nehri ve Rakka dolaylarına yerleştirilen aşiretlerin nizamı bozulmuş ve etrafa dağılmıştı. Bunlardan Kucur Avşarı 1711 yılında Diyarbakır ve Mardin taraflarında idi. Kucurlar, Mardin ve köyleri ile Diyarbakır topraklarında yerleşik hayata geçmiştir. Ancak, bunlardan bazı bölükler, yerlerini terkedip batıya doğru gittiler. Nitekim, belgelerde bu oymağın Malatya, Adana ve Kütahya’da iskan olduğunu görüyoruz. Onlardan bazı kısımların Rakka’da kaldığı anlaşılıyor.

Kucurlardan Koyun-Oğlu cemaatine gelince, bunlar Arapgir köylerine zarar verdiği için 1710’da Rakka’ya sürülmüşler, ancak bölgeye yerleşmeyip Arapkir, Divriği ve Malatya civarına gelmiş ve köyleri basıp halkı öldürmüşlerdi. 1712’de tekrar iskanları için emir gönderildi. 1720’de ise Harran ovasına yerleştirilmek için bir çok cemaat gönderildi. Bunlardan Malatya’da bulunan Koyun-Oğlu cemaatlerinden bazı hanelerde vardı. Bu oymaklardan bazıları 1730 yılında tekrar eski yerlerine gönderildiler.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes