Kemallı (Kelelili) Avşarı

Dulkadır Türkmenlerinden olan Kemallı cemaati, Maraş Sancağında Kara Hayıt nahiyesinin Karatut ve Arpaalanı köyleri ile Bertiz nahiyesinin Koğalıca, Karatut, Döğeralanı, Kemallı köyleri ve Göl mezrasında yerleşikti.

Kemallı cemaatinin bir kısmı ise göçebe olup 16. Yy’ın ilk yarısında Savcı Hacılı taifesine bağlı olarak Kadirli’de yaylıyordu. Bu yüzden bir süreliğine Sis Sancağı’nda kayıtlı gözüken Kemallılar, 15 hane, 6 mücerret nüfusa sahipti. Defter harici kaydedilmiş olan cemaate, sadece 1523-4 tarihli tahrirde rastlanmıştır.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes