Kara Musa-lı-lar (Musacalı)

Kusun, Maraş, Çermik, Ankara, Karası, Yeni-İl, Biga, Teke ve Kızılkaya – Teke’de yerleşmiş olan bir Afşar obası. Kara Musalıların Urfa Siverek’ten dağıldıklarını sanıyoruz. Çünkü aşirette böyle bir hikayi anlatılmaktadır. Nitekim halen Siverek’te Kara Musalılar bulunmaktadır. Ayrıca Siverek’te ve Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Karamusa adlı köyler vardır.

16.Yüzyılda Dulkadır Türkmenleri arasında görülen ve Andırın’da yerleşmiş olan Kara Musalılar, gurbet taifesi olarak adlandırılıyor ki bu onların bölgeye başka yerden geldiğini gösteriyor. Bu husus yukarıdaki ifadeyi doğruluyor.

Diğer taraftan aynı yüzyılda Tarsus Sancağında Varsakların Kusun boyuna bağlı bir Kara Musalı obası bulunmaktaydı. 1519’da 15 hane 1523’te 17 hane ve 5 mücerret, 1526’da 10 hane 2 mücerret, 1536’da 13 hane 8 mücerret, 1543’te 15 hane, 1572’de 12 hane 2 mücerret nüfusu vardı. Bu dönemlerde Değirmenlüce / Kızılca köyde ziraatle uğraşıyorlardı. Kara Musalı adını taşıyan diğer bir oba ise Ali Beğli boyuna bağlı olup nüfusu oldukça küçüktü. 1519’da 3 hane, 1523’te 4 hane ve 1 mücerret, 1526’da 4 hane 1 mücerret, 1536’da 2 hane nüfusu vardı. Bu dönemlerde Balçıklı mezrasında ziraat yapan cemaate sonraki tahrirlerde rastlanılmaması Ali Beğli ile birleştiğini akla getiriyor. 1587 yılında Antep’e gelerek yerleşen Afşarlar arasında Karamusalılar da vardı.

Kara Musalılar, günümüzde Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı İmam Kulu köyünde yaşamaktadır. Bu köyden dağılan Kara Musalılardan bazı bölükler, Niğde’nin Bor ilçesi Porsuk köyü ile Nevşehir’in Avanos ilçesi Kalaba kasabasında (az varlar) yerleşmiştir. Ayrıca Kars’ın Sarıkamış ilçesinde de buraya göç edip yerleşen Kara Musalılar bulunmaktadır ve İmam Kulu köyündekilerle akraba olduklarını biliyorlar.

Bu obadan kalabalık gruplar değişik yerlere göç etmiştir. Mesela, Balıkesir’in Kepsut ilçesi Maden köyünü bunlar kurmuştur (Kesir cemaati ile birlikte. Tomarza’da İmam Kulu köyünün hemen bitişiğindeki diğer bir Afşar köyü de Kesir adını taşır ki ilginçtir). Bunun yanında bu obanın adını taşıyan köyler onların göçüyle ilgili bize bir fikir vermektedir. Bunlar, Zonguldak Çaycuma ilçesi Karamusa, Burdur Tefenni ilçesi Karamusa, Çanakkale Lapseki ilçesi Karamusalar, Çankırı Şabanözü ilçesi Karamusa ve Sinop Boyabat ilçesi Karamusalı köyleridir. Ayrıca Azerbaycan’da Gence ilinde Karamusalı adında bir köy vardır.

Ayrıca yalnızca Kayseri’de yerleştiği görülen Karasu cemaatinin Kara Musalıların alt kolu olması gerekir. Çünkü Kayseri ve civarı ile (İmam Kulu ve Kalaba) Sarıkamış’taki Kara Musalıların soyadları Karasu’dur.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes