Harzem / Horzum

Harzem-Şahlar Devleti’nin hükümdarı Celalettin Harzem-Şah, Cengiz Han’ın önünden kaçarak Doğu Anadolu’ya gelmişti. Burada Anadolu Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubat ile bozuşmuş ve 1230 yılında Yassı-Çemen Savaşı’nda yenilerek sığındığı dağlarda yerli halk tarafından öldürülmüştü. Onun ölümü üzerine maiyetinde bulunan komutanlar, askerler ve halk Selçuklu hizmetine girmişti ki bunlara Harzemli / Horzemli deniliyordu. İşte bu cemaat onların bakiyesidir.

Bu cemaatin genellikle Anadolu’nun batısında bulunması Germiyan-Oğulları sebebiyledir. Harzem-Şahların maiyetinden olan Germiyanlıların içinde de Harzem aşiretleri vardı. Germiyanlıların Batı Anadolu’ya göçünde bu cemaat onlarla birlikte batıya gelmiştir. Nitekim, Kütahya’da Horzum Aşireti Ovacık, İzmir Ödemiş’te Horzum, Manisa Alaşehir’de Horzum Alakaya, Horzum Embelli, Horzum Keserler, Horzum Sazdere köyleri ile Ege bölgesinde Horzum adlı oymakların varlığı bununla ilgilidir.

19. Yy’ın ikinci yarısında Batı Anadolu’daki Türkmen cemaatlerinin bir listesini veren Rum asıllı Dr. Çakıroğlu, Horzumluların Aydın ve Bursa’da bulunduklarını belirtmiştir.

Bu cemaatin Avşarlarla ilişkisine gelince, Afyon Dinar’da 23 köyde yaşayan Horzumlulara aynı zamanda Afşar denilmektedir (Doç. Müjdat Kayayerli’nin verdiği bilgi). Ayrıca Yörük derneği olan Yör-Türk’ün yaptığı çalışmada da Horzumlar bir Afşar obası olarak kabul edilmektedir. Horzumlarda Afşar kimliğinin bulunması onların Germiyanlılarla yakınlıklarında aranmalıdır.

Güney bölgemizde ise İç-El Yörüklerinden olup rahat durmadıkları ve çevreye zarar verdikleri için Kıbrıs’a sürülen (1714-41) cemaatler arasında Horzumlular da vardı.

Belgelere göre Horzum cemaati Adala – Saruhan, Alanya, Denizli, Güzelhisar – Aydın, Hamit, İç-El, İshaklı – Akşehir, Konya, Kütahya, Menteşe, Teke, Ula ve Yalvaç’ta görülüyor.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes