Gökçe-li (Gökçe Oba) Avşarı

Köpekli Avşarının bir obası. Halep bölgesinde 1526’da 34 hane, 1536’da 32 hane, 1550’de ise 31 hane nüfusa sahipti. 1520 yılında Bayatlar arasında da Gökçelilere rastlanıyor. Bu tarihte nüfusları 35 hane ve 5 mücerretti. Sonradan bu taifeden ayrılmışlardır. Kaynaklarda Halep, Kayseri, Mardin, Musul-Nusaybin arası ile Yeni-İl’de yerleştiği belirtiliyor.

Bu obadan bazı bölüklerin Sis yöresine geldiği anlaşılıyor. Gökçeliler, 16. Yy’ın ilk yarısında Sis Yöresinde Eğlen Oğlu taifesinin Ayrı Damlı koluna mensup idi. Sadece 1536-7’de adına rastlanan cemaat, Hasan b. Mansur’un tımarına dahil olup 30 hane, 15 mücerret nüfusa sahip olup Dulkadır Sancağında Kesik mezrasında ziraat yapmaktaydı.

Bu oba Adana, Boz-Ok, Mersin, Karaman, Aydın, Zile, Ulaş, Gökçeli, Toyran – Köstendil, Keçiborlu, Sandıklı, Çölabat, Geyikler ve Bergama’da yerleşmiş gözüküyor.

Yorumlar   
0 #1 Evren Çelik 13-06-2017 23:03
Sivas Zarada yaşamaktayiz dedelerimizin adi gökçeloğlu.Süla lenin bir kolu Gökçel ismi soy adink taşimaktadir.He rkese selamlar saygilar sevgiler.
Alıntı
Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes