Elsüz Oğlanları (Elsüzler)

Sis Avşarlarındandır. Sis bölgesinde üç ayrı kol halinde idiler. Birincisi 1519’da 16 hane olup İpka-burç mezrasında ziraat yapıyordu.

İkincisi 5 hane, 3 mücerret, üçüncüsü 4 hane idi. 1523-4’te birincisi, 26 hane, 12 mücerret olup İpka-burç mezrasında ziraat yapıyordu.

İkincisi 9 hane, 9 mücerretti. 1525-6’da birincisi 21 hane, 10 mücerret, ikincisi 14 hane, 1 mücerret, 1536-7’de Mustafa b. Mehmet tımarına dahil olan birinci kol, 30 hane, 31 mücerret, ikinci kol, 14 hane, 6 mücerret nüfusa sahipti.

Aynı yüzyılda Elsüz Oğlanları cemaatine Maraş yöresinde de rastlıyoruz ki bu onlardan bazı bölüklerin Sis’ten buraya göç ettiğini gösteriyor.

Cemaat Adana, Tarsus, Sis, Dulkadır ve Yüreğir’de yerleşmiş gözüküyor.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes