Döneklili

Gündüzlü Avşarı obasıdır. Halep bölgesinde yalnızca 1526 tahririnde adına rastlanan Döneklililer, 35 hane idiler. Bu husus onların bölgeden ayrıldığını gösteriyor.

Dulkadırlılar arasında bir Dönekli Eli cemaati vardır ki bunların bakiyesi olmalıdır. Bunlar, Adana’da Ayas, Berendi ve Kınık civarına iskana uğraşılan cemaatler arasındaydı.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes