Cuylu Avşarı

Osmanlı devleti ticaret yollarının güvenliği için derbentler oluşturarak buralara bir takım Türkmen topluluklarını derbentçi olarak yerleştirmiştir. Böylece hem göçebeler yerleştiriliyor hem de bölgenin güvenliği sağlanıyordu. Bunlardan biri olan Cuylu Avşarı (Çiğdemli obası ile birlikte adı geçiyor) 1705 yılında Adana’da Berendi kazasına tabi Kurt-kulağı derbendine yerleştirildi.

Cuylu Avşarının ayrıca Kars-ı Dulkadır, Maraş ve Misis’te de yerleşmiş olduklarını görüyoruz.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes