Cunkerli

Beylikli Avşarı obası. Halep bölgesinde 1526’da 20 hane, 1536’da 7 hane idi.530 1550 yılında Bayat Türkmenlerine bağlanan Cunkerli obası bu tarihte 5 hane ve 4 mücerret nüfusluydu. Nüfustaki bu azalma cemaatin başka yörelere göç ettiğini gösteriyor.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes