Çöplü Avşarı

16. Yüzyılda Maraş bölgesinde bulunan Çöplüler, Dulkadır Türkmenlerindendi. Bunlardan bazı gruplar, bölgeden ayrılarak başka yerlere göç etmişlerdir. Nitekim Kayseri bölgesinde (1500-84 yıllarında) Dulkadırlı Türkmenlerinden olan Çöplü cemaati bulunuyordu.

Bu cemaatin alt kolları ise Evlad-ı Sığırlı (1500’de hayatta olan Budak veled-i Sığırlı’dan adını almış. 1518 ve 22’de 18 hane, 1543’te 62 hane, 1584’te 76 hane), Karalar (Karalu-Canıbek / Canikli, 1518 ve 22’de 55 hane, 1543’te, 73 hane, 1584’te bazı köylerde 116 hane), Sülü (1522’de 64 nefer, 1543’te 62 hane, 1584’te 91 hane), Evlad-ı Yaban (1522’de 37 nefer, 1543’te 11 hane), Evlad-ı Tacir (1522’de 10 nefer, 1543’te 194 hane) idi.

Günümüzde Kayseri merkezde Çöplüoğulları sülalesi bulunmaktadır. 1568-70 tarihlerinde Çöplülerden bir grubun Antep’e gelerek yerleştiğini görüyoruz.

Boz-Ulus Türkmenleri içinde Asıl Boz-Ulus’a mensup olan bir Çobu (Çöpü) cemaati var. Çobuların, Dulkadır Türkmenlerinden Çöplü Avşarıyla akraba olduğunu anlıyoruz. Cemaat, 1540 tarihinde 29 hane ve 5 mücerret nüfusa sahipti. Bu cemaatten bir grup Diyarbakır’da kendi adları ile bir köy kurarak tarım yapmaya başlamıştı.

Boz-Ulus’un ikinci tahririnde adına rastlanmıyor. Çobu cemaati, Orta Anadolu’ya gitmeyip Diyarbakır’da kalan ve Boz-Ulus Mandesi diye adlandırılan grubun içinde bulunuyordu. Çobu cemaatinin bazı bölüklerine Halep civarında da rastlıyoruz. Bölgedeki Ekrad taifesi olan İzzeddinli’nin üç cemaatinden biri Çobi adını taşıyor. Çobi cemaati ise 48 hane Heşen’anlı ve 135 hane Şeyh Yusuflu adlı iki obadan oluşuyordu.

Boz-Ulus Mandesi Türkmenleri, güneyden gelen Arap saldırılarına karşı set kurmak için 1692 yılında Hama, Humus, Halep ve Rakka bölgesinde iskan edildiler. Çobular da Rakka’da Belih nehri boylarına yerleştirildi.

1624 yılında Abaza Mehmet Paşanın II. Osman’ın (Genç) intikamını almak için Sadrazam Çerkez Mehmet Paşaya karşı ayaklandığında, Orta Anadolu’dan toplayıp Kayseri’deki Boğazköprü’ye kadar getirdiği 40.000 kişilik ordusunda Çöplüler de vardı.

Adana’nın Misis derbendine derbentçi kaydedilmiş olan Danişmentli Türkmenleri’nden Çöplü, Şerefli ve Köseli Avşarı ile Yeni-il Türkmenlerinden Kara-Gündüzlü ve Çöplü Avşarı, iskan mahalline gitmeyip Kayseri’ye gelerek Yahyalı kazası köylerine zarar vermişlerdi (1700). Bu cemaatler, hac yolunu korumaları karşılığı vergiden muaf tutulunca, Danişmentli’den Köseli ve Şerefliler itaat etmiş ancak Çöplüler karşı çıkarak taşkınlıklarına devam etmişlerdi.

Bunun üzerine Erciyes Dağında saklanan Çöplüler üzerine itaatlerini sağlamak için gönderilen kuvvetler, Çöplüleri dağıtmış ve başta reisleri Mirşamoğlu Ömer ile Deli Mehmet olmak üzere ileri gelenlerini kılıçtan geçirmiş, cemaatler de Konya-Adana arasına iskan edilmişlerdi.

İfraz-ı Dulkadır’a tabi bazı cemaatler (14 cemaat) eşkıyalık yaparak çevre köyleri yerlerinden ettiler. Demirkapı, Misis, Kurtkulağı bölgesi ve Niğde sancağı mutasarrıfı Polatzade İsmail bey bunları Kurtkulağı bölgesine yerleştirmek için emir aldı (1705 yılı). Aralarında Çöplü Avşarının da bulunduğu bu cemaatler bölgede derbentçi olarak yerleşti.

Çöplü Avşarı belgelere göre, Adana, Dulkadır, Düşenbe – Adana, Halep, Hüseyin Abat – Sivas, Kayseri, Maraş, Sivas ve Yeni-İl’de yerleşmiştir.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes