Çiğdem-li

Dulkadır Türkmenlerinden olan Çiğdemliler, 16. Yüzyılda Maraş bölgesinde bulunuyorlardı. Boz-Ulus’un Orta Anadolu’ya gelmesiyle onların arasına karışarak eşkıyalık yapan cemaatlerden biri olan Çiğdemliler, 1689 yılına gelindiğinde Anadolu’da isyan eden Gedik adlı kişinin yok edilmesine memur edilen Türkmenler arasındaydı.

Ertesi yıl yapılan Avusturya Seferine (1690) ise Çiğdemoğlu Osman, Çiğdemoğlu Köse Yusuf Kethüda ve Çiğdemoğlu Balaban Bey idaresinde 100 atlı ile katılacaklardır.

Osmanlı devleti ticaret yollarının güvenliği için derbentler oluşturarak buralara bir takım Türkmen topluluklarını derbentçi olarak yerleştirmiştir. Böylece hem göçebeler yerleştiriliyor hem de bölgenin güvenliği sağlanıyordu. Bunlardan biri olan Çiğdemliler (Cuylu Avşarı ile birlikte adı geçiyor) 1705 yılında Adana’da Berendi kazasına tabi Kurt-kulağı derbendine yerleştirildi.

Savaşlar ve asayişsizlik sebebiyle cemaatlerin yerlerini terk ettiği dönemlerde (1753) Çiğdemliler halen Adana toprağında bulunuyordu. Çiğdemliler Adana, Alanya, Diyarbakır, Halep, İç-El, Maraş, Niğde, Rakka, Sis, Teke, Yeni-İl ve Yüreğir’de de yerleşmiştir.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes