Çeçeli (Ceceli) Avşarı

Afşar obalarından biri. 16. yüzyılda Halep bölgesindeki Bayat Türkmenleri arasında da bu adda bir oba mevcut. Ancak bu obanın Bayatlar arasına sonradan karıştığını biliyoruz. Çeçelilerden bazı bölüklerin Beydili Türkmenleri arasında bulunduğu da malumdur.

Dulkadır Türkmenlerine mensup olan Çeçelinin bazı kolları Halep, Yeni-İl ve Boz-Ulus Türkmenleri içinde bulunmaktaydı. Boz-Ulus’a tabi cemaat, 1540 tarihinde 4 obaya ayrılmıştı. Bunlar, Mirza Kethüda idaresinde 49 hane, 15 mücerret, 64 nefer, Hacı İbrahim Kethüda idaresinde, 9 hane, 1 mücerret, 10 nefer, Mahmut Kethüda idaresinde, 6 hane, 6 nefer ve Hacı İbrahim idaresinde, 4 hane, 4 nefer nüfusa sahip obalardı. 1540 tarihinden sonra adına rastlanmaması onların Dulkadır ve Yeni-İl arasındaki Çeçelilere karıştığını ve başka yörelere göç ettiğini gösteriyor.

Tarsus yöresinde bulunan Varsaklar arasında da Çeçeliler bulunmaktaydı. Kusun taifesine tabi olan Çeçeliler, 1519’da 16 hane, 1526’da 28, 1536’da 22, 1543’te 59, 1572’de 52 hane nüfusa sahipti.

Yeni-İl arasındaki Çeçeliler, 1691 yılında Rakka bölgesinde iskana tabi tutulmuştur. İskan olduğu mahaller Belih nehri doğusunda kalan 9 nehir boyundan Cedid nehri ile Kabasakal ve Sıçanşehri nehri dolaylarıdır. Bir kısmı ise Hama nahiyesinde Kubab ve Mercüddar köylerine yerleşti.

1703 yılında Belih nehri ve Rakka dolaylarına yerleştirilen aşiretlerin nizamı bozulmuş ve etrafa dağılmıştı. Bunlardan Afşar ve Afşarlara tabi Çeçeli, Bab-ı Altun, Dokuz ve Silsüpür, kaçıp Maraş, Pazarcık ovası, Kilis, Soku dağı ve Çoban oğlu Dağı’na geldiler. 1703’te Rakka Beylerbeyi El-hac Mehmet’e yerlerine nakli için hüküm gönderildi. Buna rağmen Çeçelü’den bir bölük 1708 yılında Tacirli, Köçekli, Bab-ı Altun, Şerefli ile birlikte Sivas – Karaman taraflarında bulunuyordu. Bu oymakların yerlerine iskanı için 1730 yılında tekrar emir çıkarıldı. Bu tarihte Çeçeli’den bazıları ise Nevşehir merkeze iskan edildi. Rakka’ya iskan olunanlardan bir kısmı sonradan yerlerini terk etti. Bunlardan Çeçeli ve Tacirli Reyhanlı aşiretinin içinde bulunuyordu. Dağılanların yerlerine yerleştirilmeleri için 1748-67 yıllarında kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.

1764 yılında Anadolu’da bulunduğu sırada Türk topluluklarının bir listesini veren Seyyah Niebuhr, Boz-Ulus’un Dulkadırlı koluna mensup olan Çeçelilerin Antep bölgesinde 1.000 çadır nüfusa sahip olduklarını kaydetmiştir.

Çeçeli’ler, Adana, Aksaray, Ankara, Antakya, Ayaş, Çankırı, Çorum, Eyüpeli, Gülnar, Halep, İskilip, Katar – Çorum, Nevşehir, Niğde, Rakka, Sivas ve Yeni-İl’de, Kara Ceceli adlı oba, Aksaray, Boz-Ok, Çorum, Halep, İskilip, Kalecik, Karaman, Kırşehir, Maraş, Rakka, Sivas ve Şabanözü’nde, Yağmuroğlu Ceceli adını taşıyan diğer oba da, Karaman, Rakka ve Sivas’ta yerleşmiştir. Adana’nın Karaisalı ilçesinin eski adı da Çeçeli’dir.

Yorumlar   
0 #2 Mehmet İhsan Köse 13-06-2017 22:36
Obam 1764 yılında Antep'te 1000 çadırmış öyle mi ! Şimdi sayısı kaç merak ediyorum.
Alıntı
0 #1 Eldeniz Abbaslı 13-06-2017 22:36
Merhaba. Ceceli obası ile Gegeli obası aynı ola bilir mi?
Alıntı
Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes