Çandık

Aydoğmuşlu Avşarından bir oba. Sis bölgesinde 1519 tarihli defterde üç ayrı Çandık cemaati kaydedilmiş olup ilki, Bürücek mezrasında ziraat eden 14 hane, 1 mücerret, ikincisi, Ergin mezrasında kışlayıp 9 hane, 2 mücerret, üçüncüsü ise göçer-evler olup, 10 hane idi.

1523-4’te 50 hane, 19 mücerret, Ergin mezrasında kışlayan diğer kolu ise 23 hane, 2 mücerret nüfusa sahipti. 1525-6’da Kuyrukdöğen mezrasında ziraat yapan cemaatin, 76 hane, 23 mücerret nüfusu vardı. 1536-7’de Mirliva haslarına kaydedilmiş olup nüfusu 89 hane, 57 mücerretti.

Çandık cemaati, diğer Sis Avşarı obaları gibi bulundukları bölgeden ayrılıp başka yerlere göç etmiş olmalıdır. Bunlardan bir grubun Kayseri’ye geldiği anlaşılıyor. Bir dönemin ünlü Kayseri’li politikacısı Mehmet Yazar, Avşar kökenli olup Çandık sülalesindendi.

Çandık cemaatinin bir kısım bakiyeleri ise Tarsus bölgesinde Ulaş kazasına iskan edilmiştir.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes