Boynu Kısalı

Gündüzlü Avşarı obalarındandır. Önemli obalardan biri olan Boynu Kısalılar, 1536 yılında Şam'da yaşıyorlardı ve 23 hane nüfusa sahiptiler.

1550'de ise 22 hane gözüküyorlar. Aradan geçen zaman içinde nüfuslarının artmaması onların başka yerlere göç etmiş olduklarını gösteriyor. Nitekim kuzeye yönelen cemaat burada Boz-Ulus'a tabi olmuş ve Niğde'de yerleşmiştir.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes