Bay Temürlü (Hacılı)

Sis Avşarı obalarındandır. 1519'da 8 hane, 560 akça hasılı bulunan cemaat göçer-evler olduğu halde Adana Sancağında mütemekkin olup rüsum-u örfiyesini Sis Sancak beyine veriyordu.

1523-4 tahririnde 12 hane, 870 akça hasılı vardı. Defter harici kaydedilen diğer bir grubu ise 3 hane, 5 mücerret ve 670 akça hasıla sahipti. 1536-7'de padişah haslarına dahil edilmiş Tarsus Sancağı Çoban mezrasında sakin olup 13 hane, 9 mücerret, 510 akça hasılı vardı.

Cemaat Adana ve Sis'ten başka Tarsus, Kırşehir, Boz-Ok, Ürgüp, Yeni-İl, Hamit, Halep, Manisa, Eğridir ve Hüdavendigar'a bağlı Adranos kazasında yerleşmiştir.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes