Bahşayışlı

Sis Avşarlarından Aydoğmuşlu'ya tabidir. Sis yöresindeki Bahşayışlılar, 1519'da 21 hane, 1523-4'de 36 hane, 13 mücerret, 1525-6'da 39 hane, 15 mücerret nüfusa sahip olup Yılanlu mezrasında ziraat ediyor, 1536-7'de ise 38 hane, 24 mücerret nüfusla Yaylaluca mezrasında ziraat yapıyordu. Bunlardan bazı bölüklerin Maraş bölgesinde İmanlı Avşarı'nın bir kolunu oluşturduklarını görüyoruz.

Bahşayışlıların küçük bir kısmının İç-El'e doğru yayıldığını söyleyebiliriz. Tarsus yöresindeki Varsaklar arasında bulunan Bahşayışlı cemaati, Ulaş obalarından Yortan taifesine bağlı olup 1519'da 5 hane nüfusa sahipti.Karaman'da sakin Atçeken oymakları arasında da Bahşayışlılar bulunmaktaydı. Bahşayışlı cemaati Adana, Sis, Maraş, Yeni-İl ve Halep'te yerleşmiş, bir kısmı da Balkanlara gönderilerek Nigbolu'ya bağlı Hezargrad'da iskan olmuştur. Günümüzde Güney bölgelerimizde göçebe olarak varlığını sürdüren Bahşış Yörüklerinin gerek isim benzerliği ve gerekse yaşadıkları bölgelerin aynı olması sebebiyle Bahşayışlılarla bir ilgisi olduğunu düşünüyoruz.

Belgelere göre Bahşışlı Yörükleri İç-El, Anamur, Tarsus, Adana, Sis, Alanya ve Selinti'de bulunmaktadır. Adana ve Sis cemaati olan Bahşayışlardan bazı bölüklerin İç-El taraflarına sarkarak yayıldığını biliyoruz. Ayrıca Sis Avşarlarından bir çok oba Güney yolunu izleyerek Batı Anadolu'ya gitmiştir. Hoca Bahşış adını taşıyan diğer bir grup ise İzmir'in Tire ilçesinde görülüyor. İstanbul'un Çatalca ilçesinde Bahşayış adlı bir köy vardır.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes