Bahrili

16. Yy'da Halep bölgesinde müstakil bir Avşar oymağı bulunuyordu.

Avşar oymağı 1579-80 yıllarında üç kethüdanın idaresindeydi. Recep, Bahri ve Küçük Minnet. İşte bu oba adını bu Bahri Kethüdadan almıştır. 1581 yılında Danişmentli ve Lekvanik cemaatinden bir kısım eşkıyanın Avşarların mallarını gasp etmeleri üzerine Bahri Kethüda, Recep ve Küçük Minnet ile birlikte devlete şikayet etmişlerdi. 

Diğer taraftan Maraş yöresinde de Bahrililere rastlanıyor. 1690 yılındaki Avusturya Seferine katılan Afşar beylerinden Bahri-Oğlu Himmet Beyin adı geçiyor. 1695 yılında Rakka'da sakin iken kaçan Bahrili cemaati, Kara Gündüz ve İmam Kulu cemaati ile beraber Kadirli'ye gelmiş ve çevreye zarar verdikleri için Rakka Beylerbeyine emir gönderilmişti.Rakka'ya iskan olunanlardan bir kısmı yerlerini terk etti. Bahrili Avşarı Adana eyaletinde dolaşıyordu. Bunların iskan yerlerine gitmeleri için 1748-67 yıllarında kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.

Bahrili Avşarı Adana ve Rakka'dan başka Boz-Ok, Develi, Karaman, Kayseri, Maraş, Misis, şabanözü, Tarsus ve Yeni-İl ile Halep'te yerleşmiştir.Bir kısmı ise Balkanlara göçürülerek Çirmen sancağında bulunan Akça Kızanlık'ta iskan olmuştur.

Osmaniye Merkez, Adıyaman Besni, Elazığ Maden (Bahrobişaran), Malatya Merkez, Malatya Akçadağ, Urfa Merkez, Diyarbakır Ergani (Bahriyiulya, Bahriyibişaran) ve Diyarbakır Dicle'de (Bahresüfla) aynı adda köyler görülmektedir ki onların yayılışıyla ilgili bize bir fikir verebilir.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes