Bab-ı Altun

Bu adda Cerit Türkmenlerinden de bir oba vardır. Belki Ceritlerden bir oba Afşarlara tabi olup bu isimle anılmış veya Avşarlardan bir bölük onlar arasına karışmış olabilir.

Dulkadır Türkmenlerinden olan cemaat, Boz-Ulus içinde 1540 tarihinde 68 hane ve 4 mücerret, II. Selim devrinde 66 hane ve 40 mücerret nüfusa sahipti. Cemaat, Boz-Ulus'un Orta Anadolu'ya göçüne katıldı ve Keskin bölgesinde yerleşti. Eşkıyalık hareketlerinde bulunduğundan bir kısmı Rakka'ya sürgün edilerek Ömer Kethüda idaresinde Belih nehri boylarına iskan edildi.

1699 yılında Sorgun kazasında iskan olan cemaatten bazılarının şekavete karıştığını görüyoruz. Bunun üzerine Rakka'ya sürülmüştür.

1703 yılında Belih nehri ve Rakka dolaylarına yerleştirilen aşiretlerin nizamı bozulmuş ve etrafa dağılmıştı. Bunlardan Afşar ve ona bağlı Bab-ı Altun Afşar'ı kaçıp Maraş, Pazarcık ovası, Kilis, Soku dağı ve Çoban oğlu Dağı'na geldiler Rakka beylerbeyi Elhac Mehmet'e yerlerine nakli için hüküm gönderildi. 1708 yılında Bab-ı Altun, Sivas Karaman taraflarında idi. Bu oymakların yerlerine iskanı için 1730 yılında emir çıkarıldı.

Bu oba Adana, Aydın, Boz-Ok, Çiçekdağı, Diyarbakır, Halep, Karaman, Keskin, Kırşehir, Maraş, Rakka, Sivas, Sorkun, şam ve Zile'de yerleşmiştir.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes