Alplı

16.yy başlarında Osmanlıların Memlüklüler'i yıkıp Mısır ve Suriye'yi fethetmesi sonucu Kuzey Suriye'deki Türkmenler Osmanlı hakimiyetine girmiş oldu. Bu bölgedeki Türkmenler ise Halep Türkmenleri ve Yeni-il Türkmenleri adıyla bölgede varlıklarını sürdürdüler.

Afşarlar, Halep Türkmenleri içinde Köpekli, Gündüzlü ve Beylikli Avşarı olmak üzere üç oymak tarafından temsil ediliyordu. Köpekliler bu dönemde bir çok obaya ayrılmıştı ki bu obalardan biri de Alplı Avşarı idi. Alplılar, Köpekliler  içinde iki kısma ayrılmıştı. Bunlardan biri Kadı-Oğlu adıyla da tanınıyordu ve 1536 yılında 19 hane nüfusa sahip olup Haleb'in doğusunda yaşıyordu.

Diğer grup ise iki şubeye ayrılmıştı. şubelerden biri 1526'da 14 hane olup Halep doğusundaydı. 1536'da ise Maksut b. Dalmış Kethüda idaresindeydi ve 15 hane nüfusa sahipti. Diğer şube ise 1526'da 8 hane, 1536'da Sadullah Kethüda idaresinde 14 hane idi.

Alplılardan bazı grupların Boz-Ulus içinde yer aldıkları da görülüyor. Bunlar 1540 tarihinde 41 hane ve 41 nefer nüfusa sahip olup Hasan kethüda idaresindeydiler. Osmanlı egemenliğini benimsemeyen bir çok Türkmen boylarının ise kendilerine itibar gösteren Safevilerin hizmetine girmek için çoğunlukla İran'a göçtüklerini biliyoruz. Alplı Avşarı da büyük ölçüde İran'a gitmiştir.

İran'a giden Alplıların, Gündüzlü ve İmanlı Avşarı kadar kalabalık olmadığı anlaşılıyor. Bu obadan İsmail Han, 1590'da Kirman'da bir kasabanın hakimi, 1594-5'te ise Kazerun valisi idi. şah Abbas'ın ölümü sırasında görevde olan üç Afşar beyinden biri ve Sistan'daki Ferah ve Esfuzar hakimi yine Alplı'dan Er-Doğdu Han idi. Sonradan İsmail Han, Er-Doğdu Han'ın yerine Ferah valiliğine atandı (1602-05).

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes