Alembeyli

Sis Avşarlarındandır. Sis bölgesinde 1519 tarihli defterde adına rastlanmıyor. 1523-4 tarihli tahrirde 8 hane, 1 mücerret nüfus ve 590 akça hasılı olan cemaat defter harici kaydedilmiş ve Karataş mezrasında ziraat yapıyor. 1525-6'da Feke'ye tabi olan cemaatin 6 hane, 5 mücerret nüfus, 270 akça hasılı vardı. 1536-7'de ise 4 hane, 2 mücerret nüfus ve 182 akça hasılı var. Malkoç adlı birisinin tımarına tabiiydiler. 

1613 tarihinde Çankırı bölgesinde devletin emirlerine karşı geldikleri için kadıya hüküm gönderilmiş ve doğru yola getirilmeleri emredilmiş aşiretlerden birisi de Alembeyli'lerdi. Ayrıca Rum ve Anadolu Eyaleti'nin yöneticilerine gönderilen emirlerde de bu bölgelerdeki (Çankırı civarı) Alembeyli'lerden bahsedilmektedir. Çorum Sungurlu, Yozgat Sarıkaya, Ordu-Merkez ve Maraş-Elbistan'da bulunan Alembey adındaki köyler onlardan kalmadır. 16. Yüzyılda Maraş yöresinde görülen Alemli cemaati de bugruptandır. Kurtkulağına bazı boylarla birlikte 1725 yılında iskan olan Alemli cemaati, Karaman, Kütahya, Bursa, İçel, Aydın ve Saruhan taraflarına gitmiş ancak tekrar Çukurova'ya nakilleri için emir çıkarılmıştır.

Alembeyli Avşarı, Boz-Ok'un Budak-Özü ve Akdağ, Dulkadır (Maraş), Ordu, Karahisar-ı şarki ve buraya bağlı Bayramlı kazası ile Kayseri'ye de yerleşmiştir.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes