Afşar Karamanlı

İfraza tabi Dulkadır Türkmenlerindendir. Devlet otoritesinin sarsılması sonucu Adana, Demirkapı ve Misis arasında yerleştirilmiş olan İfraz cemaatleri eşkıyalığa başlamıştı.

Afşar Karamanlı cemaati de, 14 İfraz cemaatiyle birlikte (aralarında Karamanlı adını taşıyan başka obalarda var) Payas'a kadar uzanan bölgede eşkıyalık hareketlerinde bulunmuş, çevre köyleri yerlerinden edip Kurt-Kulağı derbendini de harabeye çevirince takibata uğramıştır.

Niğde Sancağı mutasarrıfı Polat- Zade İsmail Bey, bütün bu cemaatleri bölgeyi şenlendirmek ve ziraata açmak için Kurtkulağı derbendine 1705 yılında derbentçi olarak yerleştirdi.

Bunlardan bir kısmı iskan yerini terk etse de tekrar döndürüldüler (1725).

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes