Şamlı Avşarı (Eski Yörük)

Adından da anlaşıldığı gibi Kuzey Suriye yada diğer adıyla Halep Avşarlarından gelmektedirler. İran’da özellikle Safeviler devrinde etkinliğini gördüğümüz Şamlılar ise Halep Türkmenlerinden olup başka boylara mensuptu. Ancak, günümüzde İran’daki Avşarların obalarından biri Şamlı adını taşıyor. Anlaşılan bu Şamlılar, zamanla Afşarlar arasına girip onun bir obasını teşkil etmiştir.

16. Yy’da Karaman Eyaletinde bulunan Atçeken oymakları arasında Eskil kazasında sakin bir Şamlular (diğer adı Başagiren) cemaati bulunmaktadır. Bu Şamluların bir bölümü de aynı yüzyılda Tarsus yöresinde bulunuyordu. Kutlu Hanlı taifesine bağlı olan bu cemaat, 1543’te ortaya çıkmıştır. Bu tarihte 29 hane olan Şamlılar, 1572’de 40 hane idi. Şamlular, 1613 yılında Yeni-İl’de İlbeylilerle yayla ihtilafına düşmüşlerdi.

Şamlıların önemli bir bölümü ise Mersin civarında bulunuyordu. 1701 yılında Yahyalı kazası köylerini talan ettiği için cezalandırılmaları istenen İç-El yörükleri arasında Şamlular da vardı. Ertesi yıl, şekavete devam edip Batı Anadolu’ya yönelmeleri üzerine bunlar Aydın muhassılı Nasuh Paşa tarafından tekrar İç-El’e nakledildiler.

Karaman valisi Vezir Ali Paşanın Ermenek’teki Beyçayır bölgesine yerleştirdiği İçel yörükleri dağılmış ve Teke, Hamit, Aydın bölgesine gelmişti. Bu cemaatler eski yerlerine iskan edildiler (1708). Şamlılar (diğer adı Eskiyörük), asıl vatanları olan Anamur’un Çukurşamlı köyüne iskan edildi. Ancak rahat durmayıp halka zarar vermeleri üzerine Kıbrıs’a sürgün edildi (1713). Bu sürgünler 1741 yılına kadar sürmüştür.

Boz-Ulus’un Aydın bölgesinde bulunan cemaatleri arasında yeni oluşan bir Şamlı obası var. Bu obanın bizim Şamlılardan ayrı olmadığını görüyoruz Çünkü 19. Yy’ın 2. Yarısında Batı Anadolu’daki Türkmenlerle ilgili bir liste hazırlayan Dr. Çakıroğlu, Eskiyörük adıyla Şamlılardan bahsetmiştir.

Şamlılar, Alanya, Anamur, Aydın, Beyşehir, Denizli, Düşenbe, Edirne, Eflani, Eğridir, Gülnar, Güzelhisar – Aydın, Hamit, İç-El, Karaman, Kıbrıs, Kütahya, Lazkiye – Kütahya, Manavgat, Manisa, Menteşe, Rakka, Sarıçam, Saruhan, Tarsus, Teke, Yalvaç ve Zara – Kastamonu bölgesinde yerleşmiştir.

Ayrıca Dersim’de bulunan ve Kürt olarak nitelenen bir Şam Uşağı cemaati bulunmaktadır. Bu cemaat, Küçükler, Diker Uşağı ve Zekeriya adlı üç obaya ayrılmaktadır. Bu obalardan Küçükler ve Zekeriya bilindiği gibi Avşar oba isimleridir. Bu da Şam Uşağı cemaatinin, Şamlı Avşarının Dersim’deki uzantısı olduğunu gösteriyor. Şam Uşağı, Tunceli’nin Ovacık ilçe merkezi ile Hozat ilçesinin Kurukaymak köyünde yaşamaktadır.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes