Öksüz-lü-ler

16 Yy’da Uşak ve çevresinde oldukça önemli bir yörük topluluğu vardı. II. Selim devrinde bu topluluk arasında büyük bir Afşar oymağı bulunuyordu. Bu oymak 5 obaya ayrılmıştı. Bunlardan Öksüzler Avşarı 102 vergi nüfusla en büyük obaydı (diğerleri Hoca Fakihli, Musacalı, Afşar ve Afşar).

Aynı yüzyılda Tarsus yöresinde de Öksüzlü cemaati bulunmaktadır. Kaplancı taifesine tabi olan Öksüzlüler, 1519’da 19 hane, 1526’da 27, 1536’da 45, 1543’te 47, 1572’de 107 hane nüfusa sahipti.

Diğer taraftan bu cemaatin bazı bölüklerine Kilis civarında rastlamaktayız. Bölgede eşkıyalık hareketlerinde bulunan Öksüzlerden 18 hane Rakka’ya sürgüne gönderilmiştir. 1729 yılında ise Rakka’ya iskanı emredilen Recepli Avşarını, iskandan vaz geçirip aralarına alan ve eşkıyalık yapan cemaatlerden biri olan Öksüzlülerin, Kıbrıs adasına sürülmesi için ferman çıkarılacaktır. Burada dikkati çeken bir husus ise Güneydoğu Anadolu’da yaşayan Barçikanlı, Keleçorlu ve Kürtler aşiretleri, Öksüz-Uşağı adıyla anılmaktadır.

Kilis, Antep, Halep, Eyübeli – Aksaray, Hasköy – Çirmen (s.133, Kürt) Kilis, Kars-ı Maraş, Ulaş, Dulkadır, Dimetoka, Edirne, Dağardı – Kütahya, Uşak, Timurcu – Saruhan, Saray, Vize, Çorlu (s.619) Öksüz Uşağı : Rakka, Ebu Tahir – Diyarbakır (s.133, Kürt)

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes