Kürtleşen Avşarlar (Türkmen Kürtleri)

Yaşar Kemal, Diyarbakır’da Kürtleşen Avşarları tanıttığı yazısında, Alevi olan ve Kürtleşmeyen bir A...

Osmanlı Devleti döneminde 1865 Fırka-ı Islahiye Kanunu ile göçe zorlanan Avşarların bu iskanına ait Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinden elde edilen belgeler

Osmanlı Devleti döneminde 1865 Fırka-ı Islahiye Kanunu ile göçe zorlanan Avşarların bu iskanına ait ...

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU hakkında açılan davayı karara bağladı.

T.C. KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Soruşturma No : 2007/22683 Karar No : 2007/14419 KOVUŞTURM...

Avşar Ağıtları Konulu Makaleler

Bolu Cumhuriyet Savcısı Sayın Necip TOPUZ tarafından hazırlanan "Avşar Ağıtlarını Konu Alan Makalele...

Avşar Oymak ve Obaları Listesi Yayınlandı

Avşar Oymak ve Obaları listesi yayınlanmakta. Listeye veri girişi devam etmektedir. Afşarlar iskan s...

Avşar Obası Elektronik Posta Grubu

Avşarelleri elektronik posta grubumuz GOOGLE sunucuları üzerinde hizmetinizdedir. E-Posta grubumuza ...

Avşar Kültür ve Tarihi Hakkında Eserler

Avşar Kültür ve tarihini hakkında günümüze kadar yazılmış tüm eserlere ulaşmak için BURAYA tıklayını...

Avşar Kültür Öğeleri: Ağıtlar

Ağıt, genellikle bir ölüm'ün ya da acı, üzücü bir olayın ardından söylenen halk türkü'südür. Doğal a...

 • Kürtleşen Avşarlar (Türkmen Kürtleri)

 • Avşar Obası Yeni Web Arayüzü İle Yayında

 • Kayseri ili Tomarza ilçesi Emiruşağı Kasabası'nın adı ''Avşarobası olarak değiştirildi.

 • Osmanlı Devleti döneminde 1865 Fırka-ı Islahiye Kanunu ile göçe zorlanan Avşarların bu iskanına ait ...

 • Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU hakkında açılan davayı karara bağladı.

 • Avşar Ağıtları Konulu Makaleler

 • Avşar Oymak ve Obaları Listesi Yayınlandı

 • Avşar Obası Elektronik Posta Grubu

 • Avşar Kültür ve Tarihi Hakkında Eserler

 • Avşar Kültür Öğeleri: Ağıtlar

Bitmeyen Senfoni: Ortadoğu Barış Süreci

Bitmeyen Senfoni: Ortadoğu Barış Süreci

mehmetSİsrail-Filistin anlaşmazlığında barışın anahtarı İsrail-ABD ikilisinin elindedir. Filistin tarafı ve Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan gibi destekçiler ancak İsrail-ABD ikilisinin açtığı yoldan ilerleyebilirler. Filistin yönetiminde kim olursa olsun, İsrail tarafına ne verilebilir ki? İsrail’in en büyük endişesi güvenlik konusudur. Kendi güvenliğini sağlayamayan Filistin tarafının İsrail’in güvenliğini sağlamasını beklemek anlamsız bir yaklaşımdır.


İsrail’in hem Soğuk Savaş döneminde yaşayan “savaş süreci”nden hem de Soğuk Savaş sonrası dönemde yaşanan “barış süreci”nden kazançlı çıktığı görülmektedir. İsrail “savaş süreci”nde işgal ettiği toprakları “barış süreci”yle Filistinlilere/Araplara kabul ettirme çabasındadır. İsrail’in Mısır’la imzaladığı 1979 yılındaki Camp David Antlaşması’ndan bu yana, yapılan bütün barış antlaşmalarının kazananıdır. Söz konusu antlaşmalarda İsrail karşısındaki Arap bloğunu dağıtmasını bilmiştir. İsrail-Filistin barış görüşmelerinin başlaması aynı zamanda İsrail’le diğer Arap devletlerinin iletişim kurmasının ve anlaşma yapmasının önünü açmaktadır. Çünkü Filistin sorunu devam ettiği müddetçe mevcut Arap devletlerinin yöneticileri İsrail ile rahat bir şekilde temasa geçmekten çekinmektedirler.

Eğer Ortadoğu’da barış yapılmak isteniyorsa, ABD’nin İsrail lehine olan “taraflı arabuluculuk”tan “tarafsız arabuluculuk” konumuna geçerek, İsrail’e baskı yapması gerekmektedir. Bu da ancak ABD’nin İsrail ile olan ilişkisini anlaşılır bir şekilde rasyonel temellere oturtmasıyla mümkün olacaktır. İsrail ise, barış niyeti taşıyorsa ilk önce İsrail devletinin sınırının nerede başlayıp nerede bittiğini ve “İsrail’in güvenliği” kavramının ne anlama geldiğini açıklamalıdır. İsrail açısından “sınır” ve “güvenlik” kavramları tanımlanmadığı sürece, İsrail-Filistin çatışması son bulmayacaktır. İsrail, Yahudi yerleşimlerini kendi güvenliği açısından vazgeçilmez görürken, bunların Filistin’in ortadan kalkması anlamına geldiğini bilmelidir. Nitekim Batı Şeria’daki İsrail’in yerleşim faaliyetlerinin incelenmesi bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Her sorunun çözümünde olduğu gibi zayıf tarafın sorunu çözmesi beklenmemelidir. Sorunları güçlüler çözer, söz konusu sorunda da güçlü taraf İsrail’dir ve barış eğer istiyorsa kendisinin elindedir. İsrail’in barış konusundaki niyetini de öğrenmek zor değildir. İsrail’in en temel beklentisi hiçbir zaman “kapsamını” ve “niteliğini” tanımlamadığı “İsrail’in güvenliği” meselesidir.

:
Sana Derim Hasan Kalesi
Sana derim sana Hasan Kalesi
Alt yanında döğüş oldu, hun oldu
Yiğit olan yiğit çıktı meydana
Koç yiğitler arap ata bin oldu.

Akşamki gördüğüm şol kara düşler
Hesaba gelmedi kesilen başlar
Eyerlen atımı küçük kardaşlar
Hünkâr tarafından bize gel oldu.

Köşe Yazarları


IMAGE
Eldeniz Abbaslı
"Şamlı" Adı Üzerine

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
 • Tohtemür

  Tohtemür Kethüda olarak da geçer. Beylikli Avşarındandır. Şahıs adı taşıyan diğer Beylikli Avşarı obaları gibi bunun adına da 1550 tahririnde rastlanıyor. Daha önceki tahrirlerde şahıs adı taşıyan ...

  (8773)
 • Kara Budaklı

  Recepli Avşarlarının bir kolu. 16 ve 17. Yy'larda Karaman'da sakin Atçeken oymakları arasında Turgut kazası Türkmenlerinden Kara Budak cemaati bulunmaktadır. 1703 yılından itibaren diğer Recepli Av...

  (10262)
 • Elsüz Oğlanları (Elsüzler)

  Sis Avşarlarındandır. Sis bölgesinde üç ayrı kol halinde idiler. Birincisi 1519'da 16 hane olup İpka-burç mezrasında ziraat yapıyordu. İkincisi 5 hane, 3 mücerret, üçüncüsü 4 hane idi. 1523-4'te bi...

  (8709)
 • Zekeriyyalı

  Sis Avşarı obalarındandır. Sis bölgesinde 1519'da 12 hane, 1523-4'te 15 hane, 3 mücerret, 1525-6'da 25 hane, 5 mücerret, 1536-7'de ise Pir Ahmet'in tımarına dahil olup, 20 hane, 11 mücerret nüfusu ...

  (8708)

arama
Arabic Armenian Azerbaijani Bulgarian Chinese (Traditional) English French German Persian Russian

View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes