Salmanlıların adı Süleymanlı şeklinde de geçer. Bu ikisi aynı topluluktur. 16. yy'da Kadirli'de bulunan 5-6 boydan birisi de Salmanlılardı. Zamantı bölgesinde ise henüz erken devirlerde Salmanlılara rastlıyoruz. Onlar bu bölgede Kalelice Pirselik ve Kalecik (Alibeyli) köylerinde bulunuyordu. Daha sonra Salmanlılardan önemli bölüklerin dağıldıklarını görüyoruz. 1613 yılında Çankırı bölgesindeki Türkmenler arasında Büyük ve Küçük Salmanlı olarak adı geçiyor.
Bunların daha sonra Batı Anadolu'ya doğru yayıldıklarını görüyoruz. 1691 yılında Köse İbrahim, Balı ve Kubad Kethüdaların emrindeki Büyük Salmanlılar ile Ali ve Ketiş Oğlu Bekir Kethüdaların emrindeki Küçük Salmanlılar, Batı Anadolu'da çevre köylere zarar vermekteydiler. Bu tarihlerde Büyük Salmanlılar, Köse Musa (Diğer adı Köse Köselisi), Pekmezli, Karahaliloğulları, Fakihli, Güllüce, Keleşoğlu, Emmioğlu, Karahacı Ebubekir, Hacıemir şamoğlu, Hacı Yusuf, Abdullahoğlu, Abdioğlu, Katipoğlu ve Ceridoğlu, Küçük Salmanlılar ise Ali Kethüda, Hacı Kasım-Oğlu, Kara Bayram ve Kara Bayrak adlı obalara ayrılmıştı.
Bunlardan Köse Musa obası, Sandıklı'da iskan edildi. Kara Halil Oğulları ise 1691'de Hama ve Humus'a iskan edilen oymaklar arasındadır (Hama'da Barin nahiyesinde Akrep ve Rubah köyleri ile Saguna mezrasına). Diğer kısımları da 1730'da Karaman'da bulunan Atlantı'ya iskan edildi. Bazıları Maraş'ta Güvercinlik kazasının Gercayin ve Emre (Gökçetepe) köylerinde yerleşti.Kara Halilli cemaatinin İfraz'a dahil edilen bölükleri ise 1725'te Adana'da Kurtkulağı'na yerleştrildi.
Bunlar, Karaman, Kütahya, Bursa, İçel, Aydın ve Saruhan taraflarına kaçtıysa da tekrar Çukurova'ya nakledildiler Danişmentli Türkmenleri arasında görülen Salmanlıların, 1691 yılında başlayan iskanları 1701'de Keçi Borlu, Geyikler, Sandıklı ve Çölabat kazalarına iskanı ile tamamlandı. Önce mera ve tarlalar yetersiz diye itiraz ettiler. Bunun üzerine tahrir yapıldı ve bölge yöneticilerine emir gönderilerek buna göre iskanları gerçekleşti (1702). Ancak ertesi yıl bir  kısmı iskanı terk edip zulme başladı (1703). Uzun uğraşlardan sonra (1708) bunlar tekrar eski yerlerine yerleştiler.  Büyük Salmanlılar, Geyikler kazasının Yorgalar, Akça, Yüreğil, Gökçeli, Alacaatlı, Yarımca, Dombay, Eskiköy, Engürük, Yenice, Yeregiren, Seyidli, Budaklı, Karabedirli, Eldere ve Porsama, Sandıklı'nın Kötüağıl, Urla'nın Okçular köylerine, Kara Halilli obası ise Sandıklı'nın Karakuyu, Karahalilli ve Saidli köylerine; Küçük Salmanlılar, Geyikler kazasının Mayalı, Çapalı, Eldere, Kulu ve Torumlu köylerine, Küçük Salmanlıların Hacı Kasımoğlu obası ise Kuyuköy, Bahşayış, Haceröyük ve Tulu köylerine yerleşti. Ancak çevreye zararları önlenemediği için 1720'de Rakka'ya iskanları emredildiyse de bundan vazgeçilerek 1728'de aşiretin miri yöneticilerine gönderilen emirle itaatleri sağlandı. Böylece buralara kesin yerleşmiş oldular.
Günümüzde Afyon il merkezi ile Sülümenli, Çobanlar ve Işıklar kasabaları bu cemaattendir.  Çankırı bölgesindeki Salmanlılardan bazı grupların Yozgat tarafına geçtiklerini anlıyoruz. Nitekim Boz-Ok'ta sakin Selmanlı ve Dede Sülü cemaatine tabi diğer Selmanlı cemaati, içlerinden çıkan eşkıya sebebiyle vergilerine zam yapılmak suretiyle cezalandırılmışlar ve Yeni-İl'e dahil edilerek iskanları emredilmiştir (1714). Bunlardan bir  bölük, Davudeli ve Elmahacılı köyüne yerleşti Onlar, Maraş'ta Gündeşli aşiretine tabi bulunmaktaydılar. Bu Salmanlılar, Kangal ile Hasançelebi arasında bulunan Alaca Han ve Ulaş mevkine diğer cemaatlerle 1723-29 da kendi rızaları ile iskan edilmişti. Ancak bir takım cemaatlerin taarruzları sonucu 1733'te devlete yaptıkları şikayet sonucu Sofular hariç diğerleri iskandan affedilmiştir.
Salmanlılar Adana, Aksaray, Alanya, Amasya, Ankara, Antep, Aydın, Bigadiç, Bor, Boyabat, Boz-Ok (Kocalı kazası), Çankırı, Çorlu, Çorum, Çöl-Abat, Çukurova, Danişmentli, Dazkırı, Diyarbakır, Edirne, Eyüpeli, Geyikler, Göksün, Gördük ve Timurcu " Saruhan, Gülnar, Halep, Hamit, Isparta, İzmir, K. Sahip, Karahisar-ı şarki, Kangal, Kars-ı Maraş, Kastamonu, Kaş, Kayseri, Keçiborlu, Keskin, Kırşehir, Kilis, Kirmastı, Konya, Kozan, Kütahya, Malatya, Maraş, Niğde, Rakka, Sandıklı, Sivas, Sungurlu, Tarsus, Teke, Tire, Yeni-İl, Yenişehir " Aydın, Zamantı ve Zeyne " İç-El'de ve Balkanlarda Kili ve Akkerman, Selanik, Kırcali, Çirmen'de yerleşmiştir.

Yorumlar   
+2 #7 Hami ATALAY 27-03-2018 12:16
Gümüşhane de ise ATALAY Aileleri Salmanlılardand ır
Alıntı
+4 #6 Salmanlı 11-03-2018 13:36
7 köyün beraber Halep’ten Maraş’a oradan bu tarafa geldiğini, Esipkıran, Çukurlu, Kamışlı, Körkü, Yanıcak, Şekerhacılı. Biri ise Çorum’a yakın Dedesli Ovası tarafına gittiğini söyler. Çukurlu’ya Kırankışla Köyünün yerini vermişler ama onlar dağlık bir yer olmasını istememişler. Bunun üzerine şimdiki yerlerine gelmişler. Şekerhacılı’ya, Salman Köyünün yerini vermişler. Onlar da istemmiş. Bunun üzerine başka bir yer gösterilmiş. Şekerhacılı Köyünün şimdiki yerine sonradan gelinmiş. Eski yeri biraz daha yukarıdaymış. Kamışlı ve Körkü kendi yerlerini istemiş. Yanıcak, Esipkıran yerlerini istiyorlar. Esipkıran Köyüne ilk gelen kişiler 5 haneymişler.

Bu anlatımda bir yanılma var gibi geliyor bana. Çünkü tarihsel olarak Salmanlı Aşiretiyle, Çorum’a bağlı Dedesli Ovası olarak bilinen yerlerdeki köyler, yani Dedesli Aşireti beraber gelmişler. Savcı, Dedesli Ovasına gelen Dedesli Aşiretini yedinci köy gibi aktarıyor. Biraz ileride tarihlere bakarken göreceğiz, bu doğru değil. Saydığı 6 köy Salmanlı Aşireti ve Dedesli Ovasına giden bunlar şu anda 12 köydür.
Alıntı
+4 #5 AvşarYigidi 28-05-2017 17:22
Alıntılandı Haydar Sarısülük:
Çorum Sungurluda: Beylice Körkü Kamışlı Yanıcak Çukurlu Ve Beyyurdu Salmanlı Obasındandır

Şekerhacılıda var :D benim köy
Alıntı
+9 #4 Haydar Sarısülük 03-05-2017 21:14
Çorum Sungurluda: Beylice Körkü Kamışlı Yanıcak Çukurlu Ve Beyyurdu Salmanlı Obasındandır
Alıntı
+5 #3 Şekerhacılı 12-03-2017 01:31
Çorum sungurlu da 7 köy salmanlıdır.
Alıntı
+1 #2 misafir 04-01-2016 09:54
Bülent Bey, biraz daha açar mısınız? Yerleşim yerleri neresidir, ilçe, köy vs..
Alıntı
+1 #1 Bülent YILDIRIM 02-01-2016 18:31
RİZE YILDIRIM AİLELERİ
Alıntı
Yorum ekle

Dadaloğlu Derki;

Yedi iklim dört köşeyi dolandım
Meğer dünya her tarafta bir imiş
Ben dünyayı Al'Osman'ın sanırdım
Meğer dünya yüz sultanlık yer imiş

İrili ufaklı insan piç oldu
Onlar doğdu geçinmesi güç oldu
Altı Arap atı şahbaz niç'oldu
Mamur sandım yalan dünya çürümüş

Okuduğun tutmaz oldu alimler
Kalktı da adalet arttı zulümler
Terlemede

...

Yazarlar


IMAGE
Eldeniz Abbaslı
"Şamlı" Adı Üzerine

Azerbaycan’d...
IMAGE
Tufan Gündüz
Şu Kart-Kurt Meselesi

Türkiye'de ...
IMAGE
Adnan Menderes Kaya
Avşar Yörelerinde Söz Varlığı

AVŞAR ...
Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Avşar KöyleriAvşar Köyleri
Avsar VideoAvsar Video
Avşar KütüphaneAvşar Kütüphane

Kara Recepli olarak bilinen 3 obadan (diğerleri Hacı Mustafalı ve İbrahim Beyli) biri. Halep Afşarları arasındaki Avşar Oymağı,  18. Yy'dan itibaren kışlamak için Halep'i bırakarak Çukurova'ya inmeye

...

16.yy başlarında Osmanlıların Memlüklüler'i yıkıp Mısır ve Suriye'yi fethetmesi sonucu Kuzey Suriye'deki Türkmenler Osmanlı
hakimiyetine girmiş oldu. Bu bölgedeki Türkmenler ise Halep Türkmenleri ve Ye

...

Moğollar, Kösedağ Savaşında (1243) Selçukluları yenip egemenliği altına aldı, 1277'de ise Anadolu'nun batısı hariç tamamına hakim oldular. Karaman-Oğulları başta olmak üzere Türkmenler Anadolu'nun ist

...

Osmanlı devleti ticaret yollarının güvenliği için derbentler oluşturarak buralara bir takım Türkmen topluluklarını derbentçi olarak yerleştirmiştir. Böylece hem göçebeler yerleştiriliyor hem de bölgen

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes