Kuzey Suriye Avşarlarından bir kol, Maraş civarına çıkıp Bayat ve Beydili boyları ile birlikte Dulkadır Beyliği'ni kurmuşlardır (1337). Dulkadırlıların Osmanlı egemenliğine girmesiyle (1515) bölgedeki Türkmenler, Dulkadırlı Türkmenleri diye tanındılar. Bu Türkmenler Maraş, Kadirli, Yeni-İl ve bir kısmı da Boz-Ok'ta yayılmışlardı. Bunların en önemlisi Maraş bölgesindeki İmanlı Avşarı idi. İmanlılar, 16.Yy'ın birinci yarısında 27 obadan oluşuyor ve genellikle obaları idare eden kethüdaların adıyla anılıyorlardı. İmanlı'nın bir çok obaları Suriye çölünde kışlayıp, Maraş civarında yaylamaktaydılar. Diğer bir kısmı ise Çukurova'da Kınık ve Özer bölgesi ile Lazkiye civarında bulunuyordu. Bunlardan bazı obalar 16. Yy'ın ikinci yarısında bulundukları yerlerde yerleşik hayata geçmiştir.
Bunlardan tesbit edilenler Elbistan'ın Ahsendere nahiyesine bağlı Kızılkandil, Dereağzı ve Tavşanalanı köyleridir.İmanlı'dan bir kısım obaların da Diyarbakır'da ve 1563-64 tarihinde Antep şehri dolaylarında bazı köylerde yerleştiklerini öğreniyoruz. İmanlı'dan bazı kollar (Bedil, Taif ve Kızıl Süleyman), Yeni-İl Türkmenleri arasında bulunmuştur.İmanlı'nın Suriye'ye inenlerinden bazıları burada kısa bir süre (1550'de) Bayatlar arasında bulundular. Bunlar aynı tarihte 19 hane ve 19 mücerret nüfusa sahipti.
Avşarlar, Maraş yöresinde oldukça büyük bir nüfusa sahiptiler ve etkinlikleri fazlaydı. Galiba bu hususu en açık bir biçimde Bir komogenim ben dikbaşlı ve mağrur Bin kez başkaldırdım Doğu Roma'ya Sonra Türkmen oldum Afşar boyundan Moğol önünden kaçtım Kaçtım Maraş'a düştüm. diyen Gülten Akın dile getirmiştir.
İmanlı Avşarı obalarından bazıları şunlardır. Bedil, Taif, Turyan (Taif'e bağlı), Kızıl Süleyman, Anızmanlı, Bahşayışlu, Burhanlu, Derzilü, Eğri Hacılı, İman-Oğlu, İmanlı, Kızıl Sultan-Oğlu, Kuş Kıran, Sadaka Demircili, Sarı Hacılı  Boz-Ulus Türkmeninden olup Karaman'da bulunan ve 1720 yılında Ulukışla ile Ereğli arasındaki Çavuşlar köyüne yerleştirilen İmanlucıyan cemaatinin bu İmanlı'dan olması gerekir. Çünkü, Orta Anadolu'da bulunan Boz-Ulus bakiyesi Türkmenlerinden Tabanlı cemaatinin, Ankara civarındaki kalabalık nüfuslu Afşarları, bünyesinde topladığını biliyoruz. Tabanlı'nın alt obaları arasında İmanlı ve İfraz-ı İmanlı adlı obalar bulunmaktadır.
İmanlı Avşarı, Bilecik ilinin Söğüt ilçesi ve Yunanistan'da Serez ilinin Timurhisar kazasına da iskan olmuştur. İran'daki İmanlılara gelince, Osmanlı hakimiyetini kabul etmeyen İmanlılar büyük bir nüfusla Maraş bölgesinden çıkarak Safevi hükümdarı şah Abbas devrinde (1587-28) İran'a gittiler. Bilinen ilk emirleri 1593-94'te Hemedan valisi olan Kasım Sultan'dır. Kasım Sultan, Osmanlı'lara karşı savaşarak Safevilerin sınırlarını korumuş ve Osmanlı topraklarına akınlarda bulunmuştur. Kasım Sultan'ın İmanlılarla birlikte Urmiye, Sayınkale ve Sulduz'a yerleştiğini görüyoruz.
Kasım Sultan'dan sonra yerine geçen oğlu Kelb-i Ali Sultan 1627'de Urmiye valisi oldu. Bundan sonra Urmiye'de gördüğümüz Avşarların önemli bir kısmı İmanlu'dan, valileri ise bu Kasım Sultan'ın soyundandır.  Bunlar o civardaki Kürt aşiretleri ile daima mücadele etmiş ve Sünni Osmanlılara karşı, şii Safevilerin sınır bekçiliğini yapmışlardır. İmanlı Avşarı ve onun bir kolu olan Kasımlı Avşarı, Urmiye şehri ve bölgesi ile Urmiye Gölü batısı, Selmas ve Uşniye arasında bulunuyordu.   19. yy başlarında İran'da bulunduğu sırada buradaki Türk oymakları ile ilgili bir liste hazırlayan A. Dupre, İnalluların Isfahan'ın Fereyden bölgesinde yaşadıklarını ve 4-5.000 kişi olduklarını belirtmiştir.
Aynı yüzyılın ortalarında bölgede bulunan ve bir liste yayınlayan Lady Shell ise Fars oymakları arasında İnanlulardan bahsederek Darab ve Fesa'da bulunduklarını nüfuslarının 4.800 çadır ve evden müteşekkil olduğunu aktarır. İnanlılardan bazı grupların Osmanlı topraklarına göçtüğüne hükmedebiliriz. Çünkü İnanlı adında bir oba Eyüpeli, İncesu, Çankırı ve Malatya  civarında iskan olmuştur.

Yorumlar   
0 #4 bozkurt 08-01-2017 23:28
sinop boyabat imamlı köyü imanlı obasından mı gelme
Alıntı
0 #3 Furkan Karakaya 01-01-2017 22:26
ben Tomarzanın tırafşın köyündenim. Maraştan göçmüşüz öyle derdi dedelerim.Ordan çok öncede Halepten gelmişiz anadoluya. Ama avşar mıyız bilmeyiz.
Alıntı
0 #2 Adnan Menderes Kaya 25-11-2014 05:25
Abdurrahman Bey,
İmanlı Avşarları, 16. yüzyılda Dulkadırlı Türkmenlerinin en önemli kollarından biri olup 27 obadan oluşan büyük bir topluluktu. Maraş merkez olmak üzere Malatya, Adıyaman, Antep, Kilis, Osmaniye, Hatay, Kayseri'nin doğusu ve Sivas'ın güneyi Dulkadırlı Türkmenlerinin yaşadığı yerler arasındaydı. İmanlı Avşarlarının da bu sahalarda varlığını sürdürmüş olduğu anlaşılır.

Akçadağ'ın bazı köylerinde Avşar sülalelerinin varlığından haberdarız. Sözgelimi Kozluca ve Bayramuşağı köylerinde yaşayan Beşirler sülalesi Avşar'dır. Yine Demirciler köyü ile bu köyle akraba olan Kırkpınar, Yağmurlu, Doğanlar ve Esenli köylerindeki Demirciler adlı sülaleler, Kayseri, Gürün, Malatya, Osmaniye'deki Demirciler ile akraba olup Avşar'dır. Harunuşağı köyünün de Avşar kökenli olduğunu yakın bir zamanda öğrendik. Bu köylerin bir kısmı Avşar olduğunu bilmiyor ama bazıları Avşar olduklarını söylüyorlar. Eğer Besni'den geldiğiniz köyün (ya da bir yerin) adını hatırlayıp yazarsanız belki başka bilgiler de verebiliriz.
Saygılar.
Alıntı
0 #1 Abdurrahman AKGÜL 17-11-2014 14:40
Ben Malatya'nın akçadağ ilçesine bağlı yalınkaya köyünde dünyaya geldim. Rahmetli dedemin anlattığına göre biz Adıyaman besni tarafında 6 nesil önce Malatya'ya göç yapmışlar.türkm en boyu Imanlılar boyundan inmekteyiz. Ben şu an Fransa'dan yaşıyorum. Arşivlere girme imkanım yok. Malatya'ya göç eden imanlılardan bilgi almak isterim sizlerden. Yaptığınız işlerden teşekkür ederim.
Alıntı
Yorum ekle

Dadaloğlu Derki;

Sen Herekçioğlusun, bilirim seni
Oymağın Kıllı da kendini tanı
Urum'dan Şam'a da gitmiştir ünü
Terkeşlioğulları, Torun değil mi?

Kabaktepe, Koç Dağı'na konardı
Odasına nice beyler inerdi
Düşmanına gayet şahpaz dönerdi
Şahmetlioğulları, Torun değil mi?

Yazarlar


IMAGE
Tufan Gündüz
Şu Kart-Kurt Meselesi

Türkiye'de ...
IMAGE
Adnan Menderes Kaya
Avşar Yörelerinde Söz Varlığı

AVŞAR ...
IMAGE
Eldeniz Abbaslı
"Şamlı" Adı Üzerine

Azerbaycan’d...
IMAGE
Mustafa Aksoy
Türk Kültürü Bağlamında Avşar Halı-Kilimleri

Türkiye’deki...
Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Avşar KütüphaneAvşar Kütüphane
Avşar KöyleriAvşar Köyleri
Avsar VideoAvsar Video

Köpekli Avşarı obalarındandır. Halep bölgesinde ilk tahrirlerde adına rastlanmayan oba, 1536'da 7 hane, 1550 tahririnde ise 8
hane nüfusa sahip küçük bir teşekküldü. Günümüzde Kayseri'nin Felahiye ilçe

...

Recepli Avşarının obası. Eruh, Rakka, Karaman, Kırşehir, Kulb, Kadirli, Sis, Zamantı, Kayseri ve Kars-ı Maraş bölgelerinde yayılmışlardır. Maraş'ın Elbistan ilçesi Geçit köyü bu obadandır. Diğer taraf

...

Afşarlı yada Avşarlı Türkmen olarak da bilinir. Osmanlı vesikalarında herhangi bir boy adı zikredilmeden Avşarlardan bahsedilir. Bunlar Avşarlardan bir bölüktür, yoksa bütün Afşarları ifade etmemekted

...

 

Sis Avşarı obalarındandır. 1519'da 8 hane, 560 akça hasılı bulunan cemaat göçer-evler olduğu halde Adana Sancağında mütemekkin olup rüsum-u örfiyesini Sis Sancak beyine veriyordu. 1523-4 tahririnde

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes