1411’de Bu arada (1411) Gündüzoğlu Gördü Bey Antakya’yı Özeroğlu’nun elinden alarak bölgenin tek hakimi konumuna yükseldi.  1411’de Şeyh, Memluk Sultanı Ferec’in üzerine yürüyeceğini anlayınca Halep’e geldi ve kendisine baş kaldıran Gündüz oğlu Ömer’i esir aldı.  1412’de ise Hüseyin Bey’in tekrar Malatya’yı ele geçirdiğini görüyoruz. Aynı yıl Şeyh, Memluk Sultanı oldu. Bu dönemde Nevruz ile Demirtaş birbiriyle mücadele halindeydi. Demirtaş’ın yanında Gündüz oğlu Gördü, kardeşi Ömer, ve Özeroğulları vardı. Demirtaş, Nevruza dayanamayıp geri çekildi.
1414’de Şeyh 1414’te Dulkadırlılardan Antep ve Darende’yi, Köpek-Oğullarının elinden ise Malatya’yı aldı. Hüseyin Bey ise kaçtı. 1413-15 yıllarında Şeyh Nevruzu yenerek Elbistan’a kadar uzandı. Amacı Türkmenlere gözdağı vermekti. Bu sefer esnasında Malatya’ya gelmiş, oranın hakimi Köpek oğlu Hüseyin ise kaçmıştı. Şeyh seferden dönerken İnal’ı Halep valisi tayin etti. İnal, Amik’te bozgunculuk yapan Gündüz oğlu Gördü üzerine yürüdü. Gördü Dulkadıroğlu Ali Beye sığındı. 1415’de Bu arada Halep valisinin Gündüzlülerin bozgunculuk yapmalarıyla, onların üzerine yürüdüğünü Gördü Bey’in ise Gavur dağlarına kaçtığını görüyoruz(1415). Vali İnal, Gündüzlülerin elinde olan Derbsak (Gündüzlü) kalesini ele geçirdi. Gördü ve yakınları Maraş’a kaçtı. Gündüzlü Avşarı ise Gündüz’ün torunu Demirhanoğlu Faris’in etrafında toplandılar. 1417’de Memluk sultanı Şeyh’in Mısıra dönmesiyle Dulkadırlı Mehmet Darende’yi geri aldığı gibi Besni’yi de ülkesine kattı. Karaman-Oğlu Mehmet bey de Ramazanlılardan Tarsus’u alırken, Köpek-Oğlu Hüseyin Bey de Malatya’yı tekrar ele geçirdi. Buna oldukça kızan Memluk Sultanı Şeyh, Türkmenleri tam bir itaat altına almak ve topraklarına el koymak için Anadolu’ya sefere çıktı (1417). Demirhanoğlu Faris etrafında toplanan Gündüzlüler de, Memluk saflarına katılacaklardır. Halep’e geldiğinde Hama naibi Car Kutlu içinde Afşar ve İnallu’ların da bulunduğu bir ordu ile Şeyh’in huzuruna geldi. Şeyh bu orduyu Hüseyin Bey’i Malatya’dan çıkarmak için üzerine gönderdi. Hüseyin Bey Malatya’yı yıkıp işe yarar nüfusu da alarak Divriği bölgesine, oradan da Osmanlı topraklarına gitti. Bu sefer esnasında Gündüz oğlu Gördü, Dulkadırlı Ali ve Köpekli ailesinden Sakalsız oğlu Tuğrul’un, Şeyh’e affedilmelerini isteyen ve itaatlerini bildiren mektuplar gönderdiklerini ve böylece kurtulduklarını görüyoruz. 
1418’de Şeyh Mısır’a döndüğünde Hüseyin Bey tekrar Malatya’ya gelip şehri kuşattı ise de kuşatma sırasında kendisine sığınan bir memluklu tarafından gece uyurken öldürüldü (1418). Cesur, atak ve iyi bir savaşçı olan Hüseyin Bey, Malatya bölgesinde bir beylik kurmaya çalışıyordu. Bundan sonra Köpeklilerin başına Hüseyin Bey’in kardeşi Eslemez geçmiştir.
1418’de Kutbekli Afşarları, daha sonra Bayat ve İnallılarla birlikte yine Akkoyunlu Kara Yülük’ün müttefiki olarak Kara koyunlu Kara Yusuf’a tabi Mardin bölgesinde yağma ve tahriplerde bulundular. Bunun üzerine Kara Yusuf, Amid’e saldırdı, yenilen Kara Yülük ise Memluklerin elindeki Halep’e sığındı. Kara Yusuf’un 1418’de Antep’e ardından Halep’e gelmesiyle Kutbekli Afşarları yurtlarını bırakıp Trablus bölgesindeki Safita’ya gittiler. Burada da yağmacılık hareketlerinde bulunduklarından Trablus valisi Barsbay onların bu hareketlerini önlemeye çalıştığı gibi; Kara Yusuf’un ülkesine döndüğünü söyleyerek yurtlarına dönmeleri hususunda ikna etmeye çalıştı. Avşarların göçe hazırlandıkları bir sırada Barsbay davarlarına göz dikip üzerlerine yürüdüyse de ağır bir bozguna uğradı.
Gördü Bey’e gelince; Şeyh’in ölümüyle başa geçen Tatar hakimiyetini sağlamlaştırmak için Şam ve Halep Bölgesi’ni tedibe gelmiş ve burada Türkmen beyleri katına gelmişlerdi. Diğer Türkmen beyleri iltifat gördüğü halde Gördü Bey, Tatar’ın emri ile sırf Temür Boğanın eski mağlubiyetinin intikamını almak için öldürüldü (1421). Gördü Bey büyük bir emir idi ve onun zamanında Suriye’den geçen hac ve ticaret yolunun emin olduğunu biliyoruz. Gördü’den sonra yerine kimin geçtiği bilinmiyor. 
1435’te Karamanlılar kaptırdıkları Kayseri’yi geri almak için Dulkadırlılar üzerine yürüdüğünde emrinde Ramazanlılar, Özerliler, Varsaklar ve Gündüz-Oğulları da vardı (1435). Memluklerin el altından desteklediği Karamanlıların, Dulkadırlıları yenerek Kayseri’yi alması Osmanlıların hoşuna gitmemişti. Bu yüzden Barsbay ile yaptığı taht kavgasını kaybedip sonradan kendilerine sığınan Memluk emirlerinden Canıbek Sufi’yi Memluklere karşı kullanmak istediler. Canıbek Sufi Memluk toprağı olan Divriği’yi alıp ardından Köpekli Eslemez ve Kutbeğili Mehmet ile birleşerek Malatya’yı kuşattı (1435-36). Eslemez az sonra Canıbek Sufi’den ayrılıp Memluk sultanının katına çıkarak itaatini bildirmiş ve iltifatına nail olmuştur.

e-max.it, posizionamento sui motori
Yorum ekle

Dadaloğlu Derki;

Dumanlıdır Aladağ'ın alanı
Ortasında sarı çiçek savranı
Yiğitler durağı aslan yatağı
Dilberlerin hep de böyle ala mı

Pınarında bir yenice sağlık var
Çimeninde ıstar görmüş yağlık var
Kızlarında başkaca ağlık var
Irmağı da şu dağların ala  mı

Yazarlar


IMAGE
Eldeniz Abbaslı
"Şamlı" Adı Üzerine

Azerbaycan’d...
IMAGE
Tufan Gündüz
Şu Kart-Kurt Meselesi

Türkiye'de ...
IMAGE
Adnan Menderes Kaya
Avşar Yörelerinde Söz Varlığı

AVŞAR ...
Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Avşar KütüphaneAvşar Kütüphane
Avsar VideoAvsar Video
Avşar KöyleriAvşar Köyleri

Canbaz, Canbazlı yada Canbazoğlu. Aydoğmuşlu Avşarından bir oba. Adana'da Çatal adlı yerde kışlayıp, Sis'te Ak-kuzuluk adlı mevkide yazlamaktaydı. Rüsum-u örfiyesini Sis Sancak beyine veren cemaat, 15

...

İran Avşarlarındandır. şah Abbas devrinde Hamse bölgesinde bulunan Kazvin'de oturuyorlardı. Sonra Horasan'da bulunan Abiverd'e gönderildiler ve başlarına devşirme Gürcü Cemşid atandı. 18.yy'da ise Ebe

...

Beylikli Avşarı obası. Bazı Beylikli obaları gibi bu oba da kethüdasının adıyla anılıyordu. Cemaatin, 1550'de 17 hane nüfusu vardı. Sonraki devirlerde adına artık rastlanmıyor. Bu onların başka yerler

...

Niğde'de yerleştiği anlaşılan Senirlilerin bir bölümü de Adana ve Tarsus civarında bulunuyordu. Bu cemaatin Halep, Maraş, Kiğı, Alanya, Yeni-İl ve Düşenbe Senir'de iskan olanları Kürt olarak adlandırı

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes