.

Dadaloğlu Derki;

Yine tuttu Gavur Dağ'ın boranı
Hançer vurup açarladı yaramı
Şana derim Mistik Paşa ereni
İçindeki bunca beyler niç'oldu?

Sabahaca kandilleri yanardı
Soytarılar fırıl fırıl dönerdi
Ha deyince beşyüz atlı binerdi
Sana inip konan beyler niç'oldu?

Ağlayı ağlayı Dadal'ım söyler
Vefasız dünyayı şu insan n'eyler?
Bir yiğidi bir

...

Yazarlar


IMAGE
Adnan Menderes Kaya
Avşar Yörelerinde Söz Varlığı

AVŞAR ...
IMAGE
Eldeniz Abbaslı
"Şamlı" Adı Üzerine

Azerbaycan’d...
Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Avşar KütüphaneAvşar Kütüphane
Avşar KöyleriAvşar Köyleri
Avsar VideoAvsar Video

Rakka'da iskan edilmiş bir Afşar obası.

Köpekli Avşarının bir obasıdır. 1526'da Halep'in doğusunda bulunan oba, 53 hane idi. 1536'da ise nüfusu oldukça artmış ve 99 haneye ulaşmıştı. Doyranlılar, daha sonra Sis Avşarlarının bir obasını teşk

...

Yeni-İl Türkmenlerindendir. Kara Gündüzlüler, 1522 yılında Hatay'da bulunan Bagras'ta (şimdi Ötençay) Recepli'den Dokuz cemaati ile birlikte yerleşmişti. 1690 yılındaki Avusturya Seferine katılan Afşa

...

"Belgelere göre Yeni-İl'de yerleştiği anlaşılan oba,  günümüzde Sivas ili Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyüdür. Bu köy halkı
 çevredeki diğer Avşarlar gibi Alevidir."

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes