Avşarların Yaşadığı Bölgeler

Bu ülkede 13. Yüzyıl sonlarına doğru Avşarların gelip yerleştiğini biliyoruz. Moğolların Kösedağ Savaşında (1243) Selçukluları yenip 1277’lerde Anadolu’nun önemli bir kısmına hakim olmaları üzerine Moğollar tarafından katliama tabi tutulan Türkmenler, Anadolu’dan Suriye’ye (Gazze’den Antakya ve Diyarbakır’a kadar uzanan saha ile Suriye sahillerine) 40.000 çadır nüfusla göç ederek Memlukler’e sığınmıştı. Burada Boz-Ok ve Üç-Ok teşkilatını sürdüren bu Türkmenlerin etkinlik ve sayı bakımından başında Afşarlar vardı. Suriye’de (Güney ve Güneydoğu Anadolu dahil) yaşayan Avşarlar şunlardı : Kutbeği-Oğulları (Halep), Gündüz-Oğulları (Amik), Köpek-Oğulları (Antep), Köpek ailesinden gelen Sakalsız-Oğulları (Halep’in batısı). Bu devirde Afşarlar, siyasi olayların yanında kültürel

...

Dadaloğlu Derki;

Bir yiğit de anasından doğunca
Kur ağaçta bir dal bitmiş gib'olur
Yaşı varıp on beşine değince
Yükünü kumaştan tutmuş gib'olur

Aşıklar sazını eline alsa
Güzeller perdesin yüzüne vursa
Bir yiğit sevdiğin sesini duysa
Gölde gövel ördek ötmüş gib'olur

Yazarlar


IMAGE
Adnan Menderes Kaya
Avşar Yörelerinde Söz Varlığı

AVŞAR ...
IMAGE
Eldeniz Abbaslı
"Şamlı" Adı Üzerine

Azerbaycan’d...
IMAGE
Tufan Gündüz
Şu Kart-Kurt Meselesi

Türkiye'de ...
IMAGE
Mustafa Aksoy
Türk Kültürü Bağlamında Avşar Halı-Kilimleri

Türkiye’deki...
Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Avşar KöyleriAvşar Köyleri
Avşar KütüphaneAvşar Kütüphane
Avsar VideoAvsar Video

Rakka ve Adana bölgesinde yerleşmiş olan bir Afşar obası. Dulkadırlı Türkmenlerinden olan Tecirliler, Boz-Ulus'un Orta Anadolu'ya göçmesiyle onların arasına karışmış ve Keskin'de yerleşmiştir.  İskand

...

Salmanlıların adı Süleymanlı şeklinde de geçer. Bu ikisi aynı topluluktur. 16. yy'da Kadirli'de bulunan 5-6 boydan birisi de Salmanlılardı. Zamantı bölgesinde ise henüz erken devirlerde Salmanlılara r

...

Beylikli Avşarındandır. Önceki defterlerde adı geçmeyen oba Halep bölgesinde 1550'de 57 hane nüfusa sahipti.

Kaynaklarda adı Musulcalı ve Muslucalı şeklinde de geçer. Bu ismin Musa Hacı'dan bozma olduğu akla gelebilir ancak Musul civarından gelen bir Türk aşireti olduğu için bu adı almış olmalıdır. Nitekim M

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes