Kürtleşen Avşarlar (Türkmen Kürtleri)

Yaşar Kemal, Diyarbakır’da Kürtleşen Avşarları tanıttığı yazısında, Alevi olan ve Kürtleşmeyen bir A...

Osmanlı Devleti döneminde 1865 Fırka-ı Islahiye Kanunu ile göçe zorlanan Avşarların bu iskanına ait Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinden elde edilen belgeler

Osmanlı Devleti döneminde 1865 Fırka-ı Islahiye Kanunu ile göçe zorlanan Avşarların bu iskanına ait ...

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU hakkında açılan davayı karara bağladı.

T.C. KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Soruşturma No : 2007/22683 Karar No : 2007/14419 KOVUŞTURM...

Avşar Ağıtları Konulu Makaleler

Bolu Cumhuriyet Savcısı Sayın Necip TOPUZ tarafından hazırlanan "Avşar Ağıtlarını Konu Alan Makalele...

Avşar Oymak ve Obaları Listesi Yayınlandı

Avşar Oymak ve Obaları listesi yayınlanmakta. Listeye veri girişi devam etmektedir. Afşarlar iskan s...

Avşar Obası Elektronik Posta Grubu

Avşarelleri elektronik posta grubumuz GOOGLE sunucuları üzerinde hizmetinizdedir. E-Posta grubumuza ...

Avşar Kültür ve Tarihi Hakkında Eserler

Avşar Kültür ve tarihini hakkında günümüze kadar yazılmış tüm eserlere ulaşmak için BURAYA tıklayını...

Avşar Kültür Öğeleri: Ağıtlar

Ağıt, genellikle bir ölüm'ün ya da acı, üzücü bir olayın ardından söylenen halk türkü'südür. Doğal a...

 • Kürtleşen Avşarlar (Türkmen Kürtleri)

 • Avşar Obası Yeni Web Arayüzü İle Yayında

 • Kayseri ili Tomarza ilçesi Emiruşağı Kasabası'nın adı ''Avşarobası olarak değiştirildi.

 • Osmanlı Devleti döneminde 1865 Fırka-ı Islahiye Kanunu ile göçe zorlanan Avşarların bu iskanına ait ...

 • Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU hakkında açılan davayı karara bağladı.

 • Avşar Ağıtları Konulu Makaleler

 • Avşar Oymak ve Obaları Listesi Yayınlandı

 • Avşar Obası Elektronik Posta Grubu

 • Avşar Kültür ve Tarihi Hakkında Eserler

 • Avşar Kültür Öğeleri: Ağıtlar

Avşarların Yaşadığı Bölgeler

Ermenistan

Ermenistan, Karabağ’ın bir parçası olup 1828 Türkmen-Çay Anlaşması ile bizden koparılan Revan bölgesi üzerinde kurulmuştur. Bu yüzden Ermenistan’daki Türkler “Revan Türkleri” adıyla anılmaktadır. Ermenistan’ın hemen her yerinde bulunan Türkler, bir çok oymaklara ayrılmıştır ki bunlardan biri de Avşarlılardır. Iğdır’ın Aralık ilçesi karşısında bulunan Ermenistan’ın Vedi-Basar bölgesinde bir köy ise Avşar adını taşıyor.  Ünlü gezgin Evliya Çelebi de bu köyden bahsetmiş ve Avşarların yaşadığı köyün Sünni mezhebe bağlı olduğunu bildirmiştir.  Yine Nahçıvan ile Karabağ arasındaki bölgede de (Türk toprakları olmasına rağmen zorla Ermenilere verilen yerlerdir) bir köyün adı Avşarlı’dır.
1876’lı yıllarda Ermenistan’da yersiz-yurtsuz, sanatsız, bir işi olmayan ve çiftçi halka zarar veren Kürt, Avşar ve Çerkezlerin nüfusu 1 milyona ulaşıyordu. Ermenilerle sürekli çekişme halinde olan bu gruplar, Ermenistan’ın bazı yerlerinde mutlak hakim olarak hüküm sürüyorlardı. Mahalli yöneticilerin, bunların bölgedeki kimi zaman eziyete varan davranışlar

Yüce Dağ Başında Kamber Tay Olur

Yüce dağ başında Kamber tay olur
Korkarım ki emeklerim zay'olur
Sevda sevda derler üç beş ay olur
Bizim sevda senesini doldurur

Arkını yaptım da suyu akmıyor
Kahpe felek hiç yüzüme bakmıyor
Çok yuva bekledim cücük çıkmıyor
Boş yuva bekleyen yoz kuşa döndüm

Şu felekle bir oyuncak oynadım
Oynadım da oyunumda yenildim
Farzını kıldım ...

Köşe Yazarları

IMAGE
Eldeniz Abbaslı
"Şamlı" Adı Üzerine

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
 • Ulamışlı

  Gündüzlü Avşarı obalarındandır. Antakya bölgesinde bulunan oba, 1526'da 22, 1536'da 38, 1550'de 4 hanedir. Ani nüfus azalması başka yerlere göç ettiğini akla getiriyor.

  (5053)
 • Halil Paşalı (Oğlu)

  Kayseri'nin Tomarza ilçesi Güzelce, Melikviran ve Aliağalar köylerinde oturan Afşar obası. Bu obadan bazı bölükler Teke bölgesinde Kaşaklı'da iskan olmuştur.

  (5145)
 • Candık

  Aydoğmuşlu Avşarından bir oba. Sis bölgesinde 1519 tarihli defterde üç ayrı Çandık cemaati kaydedilmiş olup ilki, Bürücek mezrasında ziraat eden 14 hane, 1 mücerret, ikincisi, Ergin mezrasında kışl...

  (5004)
 • Kürt İsmail

  Köpekli Avşarındandır. 1526'da 12 hane olan cemaat, 1536'da Halep'in kazası Azez'in İkidam köyünde (günümüzde Kilis'e bağlı) sakin olup 13 nefer nüfusa sahipti. Kuyumculu cemaatinin bazı kısımların...

  (7933)

arama
Arabic Armenian Azerbaijani Bulgarian Chinese (Traditional) English French German Persian Russian
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes