Avşarların Yaşadığı Bölgeler

Afganistan'da M.S 50 yılından 18. asrın ortalarına kadar Türk hakimiyetini ve Türk devletlerini görüyoruz.  Bunlar sırasıyla Saka (İskit), Kuşan, Akhun, Gazneliler, Selçuklular, Harezmşahlar, Timur ve Babür imparatorluğudur. Afganistan'a yerleşen ilk Türk boyunun Halaçlar olduğu ve bunların 480 yılında Akhunlarla bu bölgeye geldiği ve yönetimi ele geçirdiği bilinmektedir.  Oğuz Türkleri ise bölgeye Selçuklu Devleti yönetiminde gelmişlerdir.
18. asrın ortalarında Nadir Şah Afşar’ın ordusunda komutanlık yapmış olan Peştunlaşmış Halaç Türkleri’nden Ahmet Şah Dürrani önderliğinde Afganistan Devleti kuruldu. Bu dönemde hakimiyet Türklerden Peştunlar'a geçmiş ve ülkenin ismi “Afganistan” olarak kabul edilmiştir. Daha önce ülkede her bölgenin ayrı ayrı ismi bulunmaktaydı. Bugün

...

Dadaloğlu Derki;

Çıktım yücesine seyran eyledim
Cebel önü çayır çimen görünür
Bir firkat geldi de coştum ağladım
Al yeşil bahçeli Kaman görünür.

Şaştım hey Allah'ım ben de şaştım
Devrettim Akdag'ı Bozok'a düştüm
Yozgat'ın üstünde bir ateş seçtim
Yanar oylum oylum duman görünür.

Biter Kırşehir'in gülleri biter
Çığrışır dalında bülbüller öter
Ufac

...

Yazarlar


IMAGE
Adnan Menderes Kaya
Avşar Yörelerinde Söz Varlığı

AVŞAR ...
IMAGE
Tufan Gündüz
Şu Kart-Kurt Meselesi

Türkiye'de ...
IMAGE
Eldeniz Abbaslı
"Şamlı" Adı Üzerine

Azerbaycan’d...
Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Avşar KöyleriAvşar Köyleri
Avşar KütüphaneAvşar Kütüphane
Avsar VideoAvsar Video

Beylikli Avşarındandır. Önceki defterlerde adı geçmeyen oba Halep bölgesinde 1550'de 57 hane nüfusa sahipti.

Köpekli Avşarı obası. 1526'da iki şube olan cemaatin ilki Halep'in doğusundaydı ve 14 hane, diğeri ise 11 haneydi. 1536'da üç şubeye ayrılan cemaatin ilki 30, Halep'in doğusunda yaşayan ve Çobanoğlu'n

...

Osmanlı belgelerinde Yörük tayfası olarak geçen Kürtül cemaati Maraş Türkmenlerindendir. Belgelere göre Maraş'ta Elbistan'ın Nergile nahiyesinin Karacaviran, Sapalanı, Almacık, Gömmece Kilise ve Dönek

...

Recepli Avşarlarının bir kolu. 1703 yılından itibaren diğer Recepli Avşarı obalarıyla birlikte Belih nehri boyları ve Rakka'ya iskan edildi. Ancak bir müddet sonra bir kısmı iskandan kaçıp etrafa dağı

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes